Vesa-Pekka Rannikko (1968)

Vesa-Pekka Rannikko is a versatile artist testing the boundaries of individual art forms. His paintings “grow out” of the wall whilst he executes the sculptures in a painterly manner, thus questioning the perception of three-dimensional space. His exhibitions mix elements of installation, animation, performance, and static objects; he works with the grey zone between individual media, which he denies with his approach. The dominant subject matter of his works is the creative process itself. He also emphasised this during La Biennale di Venezia in 2011 with his work entitled And all structures are unstable, consisting of a layered installation in which the artistic production is repeated. Through three overlapping layers of video, Rannikko trapped the viewer in an endless creative process – canvas after canvas, video after video. He proceeds in painting and sculpting in the same way. At this exhibition, Rannikko presents a series of plaster casts of organic shapes in which he questions the existence of complete abstraction. According to him, the process of executing an abstract work leaves certain narratives written into it, similar to how an abstract genome shapes a concrete existence. He creates his artworks by casting pigmented plaster into flexible forms and pouring over the previous casts right before they harden. It thus refers to the geological process of stratification and chronology. Some works capture only a short period, others even several years of layered creation. The organic nature of his objects suggestively supports the narrative of growth and temporality to create its ecosystem, into which, in addition to the creative process, the personal history of the artist and the beholder is also reflected. Vesa-Pekka Rannikko lives and works in Helsinki and has participated in various solo and collective exhibitions and video art festivals worldwide. His works are presented in many important private and public collections, for example, the Kemper Museum of Contemporary Art, Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki Art Museum, and the Saastamoinen Foundation Art Collection. In addition, he has executed several public commissions and was awarded the State of Finland Prize for Fine Arts in 2015.

Selected exhibitions:
Lions Eat Grass, Galerie Anhava, Helsinki, FIN, 2021
Nordic DeLights, Light Festival Soho, London, UK, 2018
Bright Nights, Dark Days, Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City, USA, 2015
And all structures are unstable, Finnish pavilion, 54th International Art Exhibition of La Biennale di Venezia, Venice, ITA, 2011
Carnegie Art Award, Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki, FIN, 2007
Beijing Biennale, Beijing, CHN, 2005


Vesa-Pekka Rannikko on monipuolinen taiteilija, joka testaa yksittäisten taidemuotojen rajoja. Hänen maalauksensa kasvavat ulos seinästä Rannikon luodessa maalausmaisia veistoksia, kyseenalaistaen näin käsitystä kolmiulotteisesta tilasta. Hänen näyttelynsä sekoittavat niin installaatioita, animaatioita, performansseja kuin esineitäkin. Hän työskentelee eri taiteenmuotojen välisellä harmaalla alueella, jonka hän pyrkii lähestymistavallaan poistamaan. Hänen teostensa hallitseva aihe on itse luova prosessi. Rannikko korosti tätä myös vuoden 2011 Venetsian biennaalissa teoksellaan And all structures are unstable, joka koostuu monitasoisesta installaatiosta, jossa artistinen luominen toistuu. Kolmessa päällekkäisessä videossa Rannikko vangitsee katsojan loppumattomaan artistiseen luomisprosessiin – kangas kankaan jälkeen, video videon jälkeen. Hän jatkaa samalla tavalla maalauksissa ja veistoksissa. Tässä näyttelyssä Rannikko esittelee sarjan orgaanisten muotojen kipsivaloksia, joiden avulla hän kyseenalaistaa todellisen abstraktion olemassaoloa. Hänen mukaansa abstraktin teoksen luomisprosessi jättää teokseen tiettyjä kertomuksia, aivan kuten abstrakti genomi muokkaa konkreettista olemassaoloa. Hän luo taideteoksensa valamalla värillistä kipsiä joustaviin muotteihin ja kaatamalla kipsiä aikaisempien valosten päälle juuri ennen kuin ne kovettuvat. Tätä tekniikka viittaa geologisen kerrostumisen prosessiin ja ajoitukseen. Jotkin teokset käsittävät vain lyhyen ajan, toiset monen vuoden ajan jatkuneen, kerrostuneen luomisprosessin. Rannikon töiden orgaaninen luonne tukee viitteellisesti kasvun ja tilapäisyyden kertomusta luomalla oman ekosysteeminsä, joka yhdessä luomisprosessin kanssa heijastaa samalla myös taiteilijan henkilöhistoriaa ja katsojaa. Vesa-Pekko Rannikko asuu ja työskentelee Helsingissä ja on osallistunut erilaisiin yksilö- ja ryhmänäyttelyihin ja videotaidefestivaaleihin ympäri maailmaa. Hänen teoksensa ovat osa monia tärkeitä yksityisiä ja julkisia kokoelmia esimerkiksi Kemper Museum of Contemporary Art -museossa, Nykytaiteen museo Kiasmassa, Helsingin taidemuseossa ja Saastamoisen säätiön taidekokoelmassa. Lisäksi hän on luonut useita julkisia tilauksia, ja hän on saanut kuvataiteen valtionpalkinnon vuonna 2015.

NÄYTTELYT:
Leijonat syövät ruohoa, Galerie Anhava, Helsinki, 2021
Nordic DeLights, Light Festival Soho, Lontoo, Iso-Britannia, 2008
Bright Nights, Dark Days, Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City, Yhdysvallat, 2015
And all structures are unstable, Suomen paviljonki, Venetsian biennaalin 54. kansainvälinen taidenäyttely, Venetsia, Italia, 2011
Carnegie Art Award -taidepalkinto, Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki, 2007
Pekingin biennaali, Peking, Kiina, 2005


Tahab
2017–2018
pigmented plaster
48 × 26 × 23 cm

bidding

Shau
2005–2019,
pigmented plaster
60 × 19 × 21 cm

bidding

Keestes
2005–2018,
pigmented plaster
53 × 25 × 29 cm

bidding

Ouas
2023
pigmented plaster
43 × 32 × 19 cm

bidding

Oosha
2005–2023,
pigmented plaster
40 × 25 × 16 cm

biddingKodl Contemporary, s.r.o. | Národní 7, 110 00 Praha 1 | kodl@kodlcontemporary.com

We continue on the tradition of the KODL Gallery